Wednesday, October 28, 2009

Akta, Arahan pengurusan rekod

By Khairul Izzuan Ahmad

Terdapat beberapa akta, arahan dan pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan rekod:

  • Akta Arkib Negara Malaysia (Akta 629)
  • Surat pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1997 : Peraturan Pemeliharaan rekod-rekod kerajaan
  • Surat kementerian kewangan 3 November 1993 : Pelupusan Bahan-bahan Bercetak/Kertas Terpakai Daripada Kemeterian/Jabatan Kerajaan/Badan Berkanun
  • Arahan perbendaharaan No.150 :Tempoh minimum Bagi Menyimpan Buku Akaun Dan Rekod Kewangan( Lampiran M)
  • Arahan Perbendaharaan 299: Buku Yang Belum Diguna Dan Usang
  • Pindaan Arahan Perbendaharaan 150, Surat Kementerian Kewangan 29 Disember 1997 : Pemusnahan Buku Akaun Dan Rekod Kewangan.
  • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2007; Panduan Pengurusan pejabat- Bahagian VI-VIII (Mengantikan- Arahan perkhidmatan bab tiga: Surat menyurat, arahan perkhidmatan Bab empat : Fail-Memail dan menyimpan rekod-rekod kerajaan)
  • Surat pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 tahun 2007; Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS. Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.
Sumber
Savumthararaj. G, Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod dan Sistem Fail.

No comments:

Post a Comment