Friday, January 1, 2010

Pengurusan Dokumen Terperingkat. : Pengenalan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani

Dokumen terperingkat dapat dintayakan sebagai Dokumen atau surat rasmi yang dikelaskan kepada Rahsia, Sulit dan Terhad. Pihak kerajaan telah menyediakan peraturan-peraturan mengenai pengurusan dokumen-dokumen terperingkat ini dan ia wajib dipatuhi oleh kesemua Pegawai-Pegawai Awam. Antara rujukan-rujukan yang boleh dirujuk mengenai pengurusan dokumen terperingkat adalah seperti berikut :
  1. Panduan Keselamatan Pejabat
  2. Arahan Perkhidmatan Bab 3, Surat Menyurat Para 11 dan Bab 4, fail memfail Para 4(1) dan (b)
  3. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987, Peraturan Pengurusan Rahsia Rasmi.
  4. Akta Rahsia Rasmi 1972, Pindaan 1987.
Langkah kerajaan menyediakan atau mengadakan peraturan-peraturan sedemikian adalah untuk memastikan bahan-bahan tersebut yang merupakan aset Kerajaan dan Negara tidak terjatuh ke tangan orang-orang atau pihak-pihak yang boleh mengancam keselamatan negara.


Sumber
Dasar Pengurusan Rekod Terperingkat Perpustakaan Negara Malaysia

No comments:

Post a Comment