Saturday, August 29, 2009

Langkah mudah untuk kajian Genealogy

Oleh Khairul Izzuan Bin Ahmad

Wujud pepatah yang menyatakan bahawa “satu tapak akan megubah hidup”, maka disini terkandung cara mudah bagi sesiapa yang ingin mengkaji susur galur mereka. Perkara mudah tersebut ialah dengan bertanyakan soalan-soalan(seperti dibawah) kepada ahli keluarga yang lebih tua seperti datuk, nenek, moyang(Jika masih ada) dan juga saudara-saudara yang lain. Dengan bertanyakan soalan-soalan ini dapat membantu para pengkaji untuk mengetahui susur galur sesebuah keluarga dan dapat merungkaikan teka-teki sejarah sesebuah keluarga itu sendiri. Antara soalan-soalan yang boleh digunakan ialah:

  1. Bertanyakan kepada mereka mengenai nama penuh termasuk apa-apa nama samaran atau nama pendek yang digunakan sewaktu masa dahulu.
  2. Bertanyakan kepada mereka mengenai tarikh lahir, tarikh perkahwinan dan lokasi setiap satu.
  3. Bertanyakan kepada mereka mengenai nama ibu bapa mereka dan juga nama datuk dan nenek mereka, juga bertanyakan mengenai nama-nama samran atau nama pendek mereka yang ada pada waktu lepas dan juga data menegenai perkahwinan, kelahiran(jika ada)
  4. Bertanyakan kepada mereka mengenai lokasi mereka membesar
  5. Bertanyakan bertanyakan lokasi rumah atau penempatan dan perpindahan dan sertakan masa.
  6. Bertanyakan kepada mereka mengenai memori yang penting yang dapat diingat oleh mereka.(sertakan dari mana cerita itu mereka dapat jika tidak alami sendiri)
  7. Bertanyakan kepada mereka mengenai jenis rumah yang didiami oleh mereka sewaktu mereka kecil.
  8. Bertanyakan kepada mereka adakah ibu bapa atau datuk nenek mereka berasal dari negeri yang lain dan cara mereka datang kenegeri ini, bila dan Bandar, wilayah atau negeri?


Rujukan
http://definitions.uslegal.com/g/genealogy/

http://www.ask.com/bar?q=benefits+of+genealogy&page=1&qsrc=2875&ab=4&u=http%3A%2F%2Fwww.articles3000.com%2FEducation%2F122376%2FGenealogy-Benefits.html

No comments:

Post a Comment