Monday, November 23, 2009

Pengurusan Rekod Di Unit Rekod Perubatan (Part 1) : Pendaftaran Rekod dan Pemantauan Rekod

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Kali ini kan membincangkan bab Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan. Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan merangkumi sub topik seperti Pendaftaran Rekod dan pemantauan Rekod, Penerimaan dan Semakan, Pelaksanaan Sistem Fail dan Pinjaman Rekod.Disini akan membincangkan sub topik Pendaftaran Rekod dan Pemantauan Rekod.

Pertama sekali ialah rekod yang dihantar ke unit rekod perubatan perlu didaftar. Antara maklumat yang terkandung didalam pendaftaran rekod ialah :
 1. Nombor Rekod Pesakit
 2. Nama Pesakit
 3. No kad pengenalan atau pasport pesakit
 4. Kewarganegaraan
 5. Tarikh masuk
 6. Tarikh DIscaj
 7. Disiplin
 8. Tarikh Terima Rekod
 9. Ringkasan Discaj : ada/tiada
 10. Rekod lengkap/tidak lengkap
 11. Status pesakit semasa discaj : hidup/meninggal dunia
 12. Kes perundangan perubatan : ya/tidak
 13. Jenis rekod : rekod pesakit dalam/rekod klinik pakar/rekod kecemasan
 14. Tarikh permohonan pinjaman rekod
 15. Tarikh rekod dipinjamkan
 16. Dipinjam oleh
 17. Tarikh rekod dipulangkan
 18. Status rekod : tidak aktif/telah dihapuskan
Bagi kemasukan kemasukan kali kedua dan seterusnya, hanya maklumat bagi perkara 5-13 (diatas) perlu di isi. Bagi pinjaman rekod perubatan hanya maklumat bagi perkara 14-18(diatas) perlu di isi.

Seterunya Unit Rekod perubatan perlu mewujudkan kad indeks atau Patient Master Index (PMI) bagi semua rekod perubatan. Penggunaaan kad ini akan memudahkan Unit Rekod menyemak dan mengesan rekod.
Patient Master IndexSumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005


No comments:

Post a Comment