Wednesday, November 18, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan (Part 3) : Rekod Perubatan dan Langkah-Langkah Harus di Ambil oleh Pihak Hospital

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Seperti yang telah diketahui, rekod perubatan adalah amat penting diuruskan dengan sempurna bagi mengelakkan kemalangan rekod hilang, rosak dan sebagainya. Rekod Perubatan dpat didefinasikan sebagai Dokumen yang mengandungi berbagai jenis maklumat mengenai kesihatan individu dan reawatan yang di perolehinya semasa dihospital. Seperti yang telah dinyatakan diatas, rekod perubatan adalah amat penting diuruskan dengan sempurna dan disini akan membincangkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak hospital bagi memastikan penyediaan rekod perubatan yang teratur.

Pertama sekali ialah Menyediakan satu fail perubatan bagi setiap pesakit yang mendapat rawatan di hospital.

Kedua ialah Memberikan hanya satu nombor rekod perubatan (MRN) atau nombor rekod pesakit untuk seseorang pesakit. Nombor ini akan digunakan disemua borang atau dokumen berkaitan rawatan disemua bahagian di hospital. Hal ini bagi memudahkan pengenalpastian borang dan dokumen serta untuk mengesan rekod perubatan dengan mudah dan cepat.

Ketiga ialah Menyimpan semua rekod perubatan bagi pesakit, terutamanya bagi rekod kemasukan ke wad, dalam satu fail dan disimpan di Unit Rekod atau di bawah pengurusan Unit Rekod. Rekod perubatan pesakit seharusnya mengandungi semua maklumat rawatan yang diterima dari pelbagai jabatan dan unit di hospital.

Keempat ialah Melaksana Nota kes atau rekod beruntegrasi (Intergrated case note or record) yang bermaksud bagi setiap kemasukan ke wad, catitan rawatan oleh semua personel kesihatan dibuat dalam "continuation sheet" yang sama, berturutan (tanpa ada ruang ditinggalkan) dan tersusun mengikut kronologi atau susuan masa.

Kelima ialah Menyimpan semua dokumen dan borang dalam sesuatu rekod perubatan secara teratur dan mengikut susunan yang ditetapkan.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia
http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment