Monday, November 23, 2009

Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan (Part 3) : Pelaksnaan Sistem Fail

Oleh Kahirul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Kali ini kan membincangkan bab Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan. Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan merangkumi sub topik seperti Pendaftaran Rekod dan pemantauan Rekod, Penerimaan dan Semakan, Pelaksanaan Sistem Fail dan Pinjaman Rekod.Disini akan membincangkan sub topik Pelaksanaan Sistem Fail.

Rekod perubatan hendaklah difailkan sebaik sahaja selesai disemak dan disusun. Rekod perubatan juga hendaklah difailkan mengikut sistem yang sesuai mengginakan dombor (seperti sistem terminal digit) dan rekod warna untuk memudahkan pencarian dan pengesanan rekod.

Semua rekod yang disimpan dibahagian lain hendaklah juga difail menggunakan sistem yang sama.

Apabila rekod dikeluarkan dari tempatnya, tempat tersebut perlu digantikan dengan traccer yang menyatakan ke mana rekod telah dihantar dan tarikhnya.

Rekod yang tidak aktif hendaklah di asingkan dan disimpan ditempat lain bagi mengatasi masalah ruang tidak mencukupi.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment