Friday, November 20, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan (Part 4) : Kandungan Rekod Perubatan : Catitan Maklumat

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Apakah yang terkandung didalam Rekod Perubatan, disini akan membincangkan mengenai kandungan didalam rekod perubatan. Kandungan rekod perubatan mengandungi Catitan Maklumat dan juga Susur atur borang dan dokumen. Didalam seksyen ini akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai Catitan Maklumat.

Perkara yang terkandung didalam Catitan Maklumat pertama sekali iala Pegawai dan anggota yang terlibat dengan pemeriksaan dan rawatan individu perlu membuat catitan yang lengkap, jelas dan senang dibaca. Semua catitan hendaklah dinyatakan masa dan tarikhnya, ditandatangani dan dicop nama pegawai.

Seterusnya, Semua maklumat mengenai pemeriksaan dan rawatan individu di hospital, konsultasi melalui telefon dan sebaginya perlu didokumenkan didalam rekod perubatan. Catitan yang dibuat hendaklah yang berkaitan dengan masalah kesihatan dan rawatan pesakit.

Ketiga, Maklumat didalam rekod perubatan tidak boleh dipinda sewenang-wenangnya. Sekiranya terdapat kesilapan, ianya perlu dipotong dengan kemas (single line). Maklumat yang betul perlu dicatit dan diiringi dengan tandatangan pencatit berserta tarikh dan masa pembetulan dibuat. Penggunaan pemadam atau liquid paper tidak dibenarkan.

Keempat, penggunaan kata singkatan tidak digalakkan. Sekiranya perlu digunakan hanya kata singkatan yang diluluskan oleh kementerian kesihatan.

Kelima, Ringkasan discaj perlu disediakan bagi semua kemasukan dan merangkumi maklumat mengenai masalah kesihatan, pemeriksaan, rawatan, diagnosis pesakit serta tindakan susulan.Semua diagnosis penyakit hendaklah menggunakan versi terkini mengikut international Classification of Diseases (ICD).

Akhir sekali, borang serta format yang digunakan dalam rekod perubatan adalah yang ditetapkan oleh kementerian kesihatan Malaysia.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia
http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment