Monday, November 23, 2009

Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan (Part 2) : Penerimaan dan Semakan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Kali ini kan membincangkan bab Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan. Pengurusan Rekod di Unit Rekod Perubatan merangkumi sub topik seperti Pendaftaran Rekod dan pemantauan Rekod, Penerimaan dan Semakan, Pelaksanaan Sistem Fail dan Pinjaman Rekod.Disini akan membincangkan sub topik Penerimaan dan Semakan.

Pertama sekali ialah Pegawai di Unit Rekod Perubatan akan menerima rekod perubatan dari wad dalam tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu 72 jam selepas pesakit discaj dari wad.

Seterusnya, Rekod perubatan yang diterima hendaklah disemak dengan senarai discaj (PER PD 103) yang dikemukakan oleh wad bagi memastikan semua rekod telah dihantar.

Seterusnya, Isi kandungan rekod hendaklah disemak untuk memastikan borang dan dokumen penting ada dan butiran mengenai pesakit lengkap diisi. Sekiranya tidak lengkap perlu di maklumkan kepada bahagian yang berkenaan.

Borang dan dokumen hendaklah di susun mengikut susun atur yang telah ditetapkan.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment