Wednesday, November 25, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan : Hak Pesakit Keatas Rekod Perubatan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Walaupun Rekod merupakan dokumen hakmilik hospital, maklumat didalamnya adalah mengenai pesakit dan dari segi perundangan tidak menghalang pesakit untuk membaca atau mendapatkan maklumat didalam rekod perubatannya sendiri.

Kebiasaannya pesakit memohon mendapatkan laporan perubatan yang disediakan oleh pihak hospital. Laporan perubatan dipohon dari pelbagai tujuan dan diantaranya tuntutan insuran, SOCSO, KWSP, Kes perundangan di mahkamah dan sebagainya.

Sekiranya pesakit memohon untuk mendapatkan salinan rekod perubatannya, Antara perkara yang perlu dilakukan oleh hospital ialah pertamanya Permohonan rasmi kepada pengarah hospital hendaklah dibuat oleh pesakit sendiri dengan menyatakan tujuannya.

Kedua, Pesakit perlu dijelaskan bahawa pihak hospital tidak akan bertnaggungjawab keatas apa-apa interperasi atau laporan perubatan yang dibuat oleh pihak lain berpandukan kepada maklumat yang diperlehi dari salinan rekod perubatan.

Ketiga, Pesakit perlu sendiri datang untuk mengambil salinan rekodnya dan menandatangani borang pengesahan penerimaan salinan rekod untuk simpanan pihak hospital.

Keempat, Bagi mengenalpasti borang dan dokumen kepunyaan pesakit dalam rekod berkenaan, setiap muka surat borang dan dokumen hendaklah dicatitkan MRN (Nombor Rekod Perubatan) pesakit.

Kelima, walaupun pesakit berhak keatas maklumat didalam rekod perubatannya, terdapat bebrapa bahagian dalam rekod perubatan yang bukan menjadi hak pesakit, contohnya maklumat yang diperoleh dari pihak ketiga yang perlu di rahsiakan dari pesakit dan penadapat atau pandangan dari intelektual doktor berdasarkan keputusan ujian yang dijalankan. Terpulang kepada pihak hospital untuk menentukan bahagian-bahagian rekod yang bukan hakmilik pesakit tidak perlu diberikan.

Keenam dan akhir sekali, Sekiranya permohonan diterima daripada pesakit yang mana kesnya sedang disiasat kerana berkemungkinan berlaku "Medical Negligence", pihak hospital perlu merujuk kepada kementerian untuk mendapatkan pandangan.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment