Friday, November 20, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan (Part 7) : Pengendalian Rekod di Luar Unit Rekod : Klinik

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Isu lepas telah membincangkan Pengendalian Rekod di luar Unit Rekod dibawah tajuk Unit Daftar Masuk dan Wad. Kali ini akan membincangkan Pengendalian Rekod di luar Unit Rekod dibawah tajuk Klinik.

Pihak klinik perlu mengenalpasti seorang anggota yang akan bertanggungjawab keatas rekod perubatan yang dipinjam atau disimpan diklinik. Perkara yang perlu dilaksanakan yang pertama ialah Mengurus dan menyimpan rekod secara teratur dan memastikan rekod tidak dambil oleh ornag yang tidak berkenaan.

Kedua ialah memastikan rekod perubatan di bawa oleh anggota hospital sendiri dan tidak diserah kepada pesakit atau keluarganya semasa pesakit pergi menjalani ujian atau prosidur dibahagian lain.

Ketiga Menghantar rekod dipinjam kembali ke Unit Rekod dalam tempoh 24 jam selepas klinik selesai.

Keempat, Memastikan rekod dihantar oleh anggota bertugas terus ke unit rekod dengan menggunakan bekas atau beg yang sesuai untuk menjaga kerahsiaan dan keselamatan rekod.


Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005


No comments:

Post a Comment