Friday, November 20, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan (Part 5) : Kandungan Rekod Perubatan : Susun Atur Borang dan Dokumen

Oleh Kharul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Seperti yang telah dibincangkan, Kandungan Rekod Perubatan mengandungi Catitan Maklumat dan juga Susun atur borang atau dokumen. Kali ini akan membincangkan mengenai susun atur borang atau dokumen.

Pertama sekali ialah rekod perubatan mengandungi berbagai jenis borang dan dokumen penting yang berkaitan dengan rawatan pesakit. Kesemua borang dan dokumen perlu disusun secara teratur bagi memudahkan semua pihak mencari maklumat.

Kedua ialah setiap helaian borang, muka surat dan dokumen perlu dicatitkan MRN (nombor rekod erubatan) pesakit bagi memastikan tidak berlaku pertuaran ataupun kesilapan memfail.

Terakhir sekali Unit Rekod Perubatan bertanggungjawab memastikan semua borang dari dokumen telah disusun sebelum rekod di failkan.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment