Wednesday, November 18, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan (Part 1)

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Rekod perubatan amat penting dalam perkhidmatan rawatan sama ada di hospital atau klinik. setiap individu yang mendapat rawatan di hospital akan mempunyai rekod perubatan masing-masing yang disimpan oleh pihak hospital atau klinik.

Diantara ciri penting rekod perubatan ialah dokumen atau rekod yang dihasilkan ini perlu sentiasa ada apabila diperlukan dan isi kandungannya jelas, lengkap dan boleh difahami.

Rekod perubatan diklasifikasikan sebagai sulit berdasarkan etika perubatan, oleh itu dokumen ini tidak boleh diserahkan kepada sesiapa sahaja yang tidak berkenaan tanpa mendapat izin pesakit.

Kegunaan rekod perubatan ialah untuk membantu dalam pemberian rawatan yang tepat dan berterusan. Pengumpulan data untuk tujuan perancangan dan pembangunan perkhidmatan, penyelidikan serta untuk pengajaran atau pembelajaran.

Tanggungjawab pengurusan rekod perubatan adalah di bawah tanggungjawab Unit Rekod Perubatan di setiap hospital dan pengurusan rekod yang sempurna akan dapat mengatasi msalah rekod rosak, tidak dapat dikesan, hilang, dan sebagainya.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia
http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment