Tuesday, November 24, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan : Keselamatan Rekod (Part 2) : Kes Peundangan Perubatan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Isu kali ini akan membincangkan mengenai Keselamatan Rekod. Umumnya Keselamatan rekod terbahagi kepada Keselamatan umum, Kes perundangan perubatan dan kehilangan rekod. Di dalam seksyen ini akan membincangkan sub topik Kes Perundangan Perubatan.

Bagi kes perundangan perubatan (Kes medical negligence atau kes forensik), rekod perubatan hendaklah segera dikesan dan disimpan ditempat berasingan dan kawalan depertingkatkan bagi mengelakkan berlaku perkara yang tidak di ingini seperti rekod hilang, di pinda dan sebagainya.

Rekod berkenaan juga tidak boleh diserahkan kepada mana-mana pihak tanpa kelulusan pengarah hospital.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment