Tuesday, November 24, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan : Keselamatan Rekod (Part 1) : Keselamatan Rekod

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani


Isu kali ini akan membincangkan mengenai Keselamatan Rekod. Umumnya Keselamatan rekod terbahagi kepada Keselamatan umum, Kes perundangan perubatan dan kehilangan rekod. Di dalam seksyen ini akan membincangkan sub topik keselamatan Umum.

Keselamatan rekod-rekod perubatan semasa di luar Unit Rekod Perubatan adalah menjadi tanggungjawab ketua-ketua jabatan atau unit wad dan juga klinik. Oleh itu Unit Rekod Perubatan bertanggungjawab memantau pergerakan rekod perubatan bagi memastikan keselamatan dan kerahsiaan rekod perubatan terpelihara dan dijaga.

Rekod Perubatan tidak boleh diserahkan kepada mana-mana pihak yang tidak berkenaan tanpa mendapat kelulusan Pengarah Hospital sendiri.

Semasa dipindahkan dari satu tempat kesatu tempat, rekod hendaklah diletakkan dalam bekas yang sesuai serta tidak terdedah dan dibawa oleh anggota hospital. Buku dispacth digunakan sebagai bukti penghantaran dan pnerimaan rekod.

Akhir sekali, Rekod perubatan tidak boleh dibawa keluar dari kawasan hospital melainkan dengan kelulusan pengarah Hospital sendiri.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment