Friday, December 25, 2009

Bilik Rekod

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Bilik rekod ialah sebuah bilik yang menyimpan segala rekod-rekod jabatan. Bilik rekod hendaklah digunakan untuk penyimpanan rekod awam sahaja dan dilarang sama sekali untuk digunakan sebagai stor penyimpanan barang-barang lain.

Bilik rekod hendaklah sentiasa bersih, terhindar dari habuk, dan mempunyai sistem peredaran udara yang baik.

Hanya pegawai dan kakitangan yang mengendalikan rekod dibenarkan keluar masuk bilik rekod.Makan dan minum, serta merokok adalah dilarang di bilik rekod.

Sumber
Bahagian 8, Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam, Pekeliling Perkhidmatan Bahagian 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.

No comments:

Post a Comment