Tuesday, December 8, 2009

Urusan Surat Kerajaan : Penyediaan Surat

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Surat merupakan salah satu cara perhubungan yang penting diantara agensi kerajaan dengan agensi kerajaan yang lain dan juga oranga ramai. Disini akan menyatakan penyediaan surat kerajaan dan hendaklah mengandungi elemen-elemen tersebut.
  1. Alamat Pengirim
  2. Alamat penerima
  3. Nombor rujukan
  4. Tarikh Surat
  5. Pembukaan dan pengakhiran surat
  6. Penomboran perenggan, muka surat dan lampiran.

Sumber
Bahagian 6, Urusan Surat Kerajaan, Pekeliling Perkhidmatan Bahagian 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.

No comments:

Post a Comment