Sunday, December 6, 2009

Pengurusan Rekod Kerajaan : Pemusnahan Rekod Awam (Part 4) : Prosedur Pemusnahan Rekod :Pemusnahan Rekod Kewangan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Pemusnahan Rekod merupakan proses akhir dalam pengurusan rekod dimana rekod-rekod yang tidak bernilai atau tidak boleh digunakan lagi dari segi pentadbiran, penyelidikan dan perundangan diasingkan dan dimusnahkan mengikut prosidur pemusnahan rekod yang telah ditetapkan. Disini akan membincangkan mengenai Prosedur pemusnahan rekod-rekod Kewangan.

Pertama, Memohon kebenaran daripada Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Audit Negara menurut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9/1986 (Pindaan kepada Arahan Perbendaharaan 150). Salinan permohonan hendaklah dimajukan kepada Ketua Pengarah, Arkib Negara Malaysia.

Kedua, Memaklumkan jumlah ukuran rekod di dalam meter panjang atau padu (Ukuran bertimbun) kepada Arkib Negara Malaysia bagi setiap kali pemusnahan dijalankan.

Sumber
Penguruasan Rekod Kerajaan
http://mamo60.tripod.com/arkib/rekodkerajaan.htm

No comments:

Post a Comment