Monday, December 14, 2009

Pengurusan Fail Kerajaan : Pengkelasan Perkara dan Pengkodan (Subject Classification and Coding)

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemruah lagi Maha Pengasihani

Surat dan dokumen yang diterima dan diwujudkan oleh jabatan dan agensi kerajaan dalam menjalankan urusan rasminya hendaklah dikandungkan dalam satu fail yang didaftar menggunakan kulit fail yang ditetapkan.

Setiap fail hendaklah diberi tajuk fail yang membayangkan kandungan fail tersebut.

Tajuk fail diberi berdasarkan pengkelasan perkara yang berasaskan fungsi dan aktiviti jabatan dan agensi berkenaan.

Setiap perkara diberi pengkodan nombor yang mana akan menjadi nombor rujukan fail.

Jabatan dan agensi boleh mendapatkan khidmat nasihat kepakaran daripada Jabatan Arkib Negara bagi penyediaan pengkelasan perkara dan pengkodan.

Sumber
Bahagian 7, Pengurusan Fail, Pekeliling Perkhidmatan Bahagian 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.

No comments:

Post a Comment