Sunday, December 6, 2009

Pengurusan Rekod Kerajaan : Pemusnahan Rekod Awam (Part 2) : Prosedur Pemusnahan Rekod : Pemusnahan Rekod yang Mempunyai Jadual Pemisahan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Pemusnahan Rekod merupakan proses akhir dalam pengurusan rekod dimana rekod-rekod yang tidak bernilai atau tidak boleh digunakan lagi dari segi pentadbiran, penyelidikan dan perundangan diasingkan dan dimusnahkan mengikut prosidur pemusnahan rekod yang telah ditetapkan. Disini akan membincangkan mengenai Prosedur pemusnahan rekod yang mempunyai jadual pemisahan.

Pertama, Memastikan hanya rekod-rekod yang mempunyai jadual pemisahan dimusnahkan setelah tamat tempoh simpanan yang telah ditetapkan.

Kedua, Mengasingkan rekod-rekod yang dicadang untuk dimusnahkan dari rekod-rekod yang masih diperlukan untuk rujukan.

Ketiga, Memastikan Rekod-rekod yang hendak dimusnahkan mempunyai nombor rujukan dan tajuk atau perkara seperti yang terdapat di dalam Jadual Pemisahan Rekod Jabatan, Jadual Pemisahan Rekod Am atau borang-borang Inventori Rekod.

Akhir sekali, Memaklumkan mengenai jumlah dan jenis rekod yang dimusnahkan kepada Arkib Negara Malaysia dalam ukuran meter panjang atau padu (Ukuran Bertimbun).

Sumber
Penguruasan Rekod Kerajaan
http://mamo60.tripod.com/arkib/rekodkerajaan.htm


No comments:

Post a Comment