Wednesday, December 2, 2009

Pengurusan Rekod Perubatan : Pengumpulan Data

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Setiap hospital perlu mengumpul data-data penting mengenai rekod dan laporan perubatan. Sebagai contoh, bilangan rekod perubatan yang dikendalikan, bilangan laporan perubatn perlu disediakan.

Statistik mengenai rekod dan laporan perubatan hendaklah dikemukakan ke Bahagian Perkembangan Perubatan setiap 6 bulan.

Sumber
Persatuan Rekod Perubatan Malaysia

http://rekodperubatan.wordpress.com/

Garis panduan rekod perubatan
http://www.scribd.com/doc/9703724/Garispanduan-Rekod-Perubatan-KKM-32005

No comments:

Post a Comment