Saturday, December 5, 2009

Pengurusan Rekod Kerajaan : Jadual Pemisahan Rekod Awam (Part 4) : Penyediaan Jadual Pemisahan : Tindakan Arkib Negara Malaysia

Oleh Khairul Izzuan

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Jadual Pemisahan Rekod Awam ialah satu jadual yang menentukan satu tempoh simpanan bagi sesuatu jenis rekod di sesebuah Jabatan atau Agensi Kerajaan.Disini akan membincangkan tindakan atau penyediaan Jadual Pemisahan oleh Arkib Negara Malaysia.

Pertama, menyediakan draf jadual pemisahan rekod awam berdasarkan borang inventori rekod yang diterima dari Jabatan atau Agensi Kerajaan untuk kajian jawatankuasa Inventori atau jadual pemisahan rekod awam Arkib Negara Malaysia.

Kedua, Mendapatkan kelulusan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ke atasa jadual pemisahan rekod awam.

Ketiga, Menyediakan salinan jadual pemisahan rekod awam yang telah diluluskan untuk simpanan dan edaran Jabatan atau Agensi Kerajaan.

Keempat, Memajukan salinan borang inventori rekod ke jabatan atau agensi kerajaan untuk simpanan.

Penyediaan Jadual Pemisahan Rekod Awam merupakan satu tanggungjawab yang penting dan harus diberi keutamaan oleh jabatan atau agensi kerajaan dengan Arkib Negara Malaysia diperlukan untuk menjayaannya.

Sumber
Penguruasan Rekod Kerajaan
http://mamo60.tripod.com/arkib/rekodkerajaan.htm

No comments:

Post a Comment