Sunday, December 6, 2009

Pengurusan Rekod Kerajaan : Pemusnahan Rekod Awam : Cara-Cara Pemusnahan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Pemusnahan Rekod merupakan proses akhir dalam pengurusan rekod dimana rekod-rekod yang tidak bernilai atau tidak boleh digunakan lagi dari segi pentadbiran, penyelidikan dan perundangan diasingkan dan dimusnahkan mengikut prosidur pemusnahan rekod yang telah ditetapkan. Disini akan menyatakan cara-cara pemusnahan rekod :

  1. Berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.22/1975.
  2. Dibakar atau menggunakan mesin perincih.
  3. Berdasarkan Arahan Keselamatan bagi rekod-rekod terperingkat.

Sumber
Penguruasan Rekod Kerajaan
http://mamo60.tripod.com/arkib/rekodkerajaan.htm

No comments:

Post a Comment