Thursday, December 10, 2009

Urusan Surat Kerajaan : Elemen Penting Surat (Part 4) : Tarikh Surat dan Tajuk Surat

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Surat merupakan salah satu cara perhubungan yang penting diantara agensi kerajaan dengan agensi kerajaan yang lain dan juga orang ramai. Disini akan membincangkan elemen-elemen yang penting didalam surat rasmi kerajaan iaitu elemen Tarikh SUrat dan juga Tajuk Surat.

Tarikh surat hendaklah dicatatkan di bahagian atas sebelah kanan.

Tajuk surat pula perlu diberikan tajuk (Atau perkara) yang dapat menggambarkan kandungan surat berkenaan. Setiap surat hendaklah seboleh-bolehnya dihadkan kepada satu tajuk (atau perkara) sahaja. Bagi Surat jawapan, tajuk yang sama hendaklah digunakan.

Sumber
Bahagian 4, Urusan Surat Kerajaan, Pekeliling Perkhidmatan Bahagian 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.


No comments:

Post a Comment