Sunday, December 6, 2009

Pengurusan Rekod Kerajaan : Pemusnahan Rekod Awam : Pengenalan

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Pemusnahan Rekod merupakan proses akhir dalam pengurusan rekod dimana rekod-rekod yang tidak bernilai atau tidak boleh digunakan lagi dari segi pentadbiran, penyelidikan dan perundangan diasingkan dan dimusnahkan mengikut prosidur pemusnahan rekod yang telah ditetapkan.

Rekod-rekod yang tidak aktif dan tidak diperlukan lgi serta tidak mempunyai nilai utama (Primary value) seperti nilai penyelidikan, pentadbiran dan perundangan. Selain itu rekod-rekod yang rosak dan tidak boleh digunakan lagi dan rekod-rekod yang telah tamat tempoh simpanan mengikut jadual pemisahan rekod jabatan dan jadual pemisahan rekod awam yang telah dipersetujui oleh Arkib Negara Malaysia dan jabatan yang berkenaan. Akhir sekali, Rekod-rekod kewangan seperti buku akaun,resit, baucer lejer, jernal dan lain-lain lagi menurut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 9/1986 (Pindaan kepada Arahan Perbendeharaan 150)

Sumber
Penguruasan Rekod Kerajaan
http://mamo60.tripod.com/arkib/rekodkerajaan.htm

No comments:

Post a Comment