Saturday, December 5, 2009

Pengurusan Rekod Kerajaan : Jadual Pemisahan Rekod Awam (Part 2) : Kepentingan Jadual Pemisahan Rekod Awam.

Oleh Khairul Izzuan Ahmad
l
Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Jadual Pemisahan Rekod Awam ialah satu jadual yang menentukan satu tempoh simpanan bagi sesuatu jenis rekod di sesebuah Jabatan atau Agensi Kerajaan. Disini akan membincangkan mengenai Kepentingan Jadual Pemisahan Rekod Awam.

Pertama, Mewujudkan sistem pengurusan rekod yang sistematik, cekap dan berkesan di Jabatan atau Agensi Kerajaan.

Kedua, Mengenal pasti rekod-rekod yang bernilai penyelidikan atau sejarah untuk disimpan di Arkib Negara Malaysa sebagai bahan penyelidikan.

Ketiga, Memberikan kelulusan kepada Jabatan atau Agensi Kerajaan memusnahkan dengan segera rekod-rekod yang tidak bernilai mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Keempat, Mengenal pasti rekod-rekod penting kerajaan. selain it Menjimatkan kos dari segi penggunaan peralatan dan ruang pejabat dan akhir sekali Mengatasi masalah kesesakan ruang.

Sumber
Penguruasan Rekod Kerajaan
http://mamo60.tripod.com/arkib/rekodkerajaan.htm

No comments:

Post a Comment