Thursday, December 10, 2009

Urusan Surat Kerajaan : Penyediaan Surat Terperingkat

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Surat merupakan salah satu cara perhubungan yang penting diantara agensi kerajaan dengan agensi kerajaan yang lain dan juga orang ramai.

Semasa menyediakan surat, pegawai hendaklah memperakukan kepada pegawai pengelas untuk menentukan taraf keselamatn surat sama ada terbuka atau terperingkat.

Kod Peringkat keselamatan hendaklah di catatkan sebagai sebahagian daripada nombor rujukan fail bagi surat berkenaan.

Sumber
Bahagian 6, Urusan Surat Kerajaan, Pekeliling Perkhidmatan Bahagian 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.

No comments:

Post a Comment