Friday, December 25, 2009

Peranan Ketua Jabatan dan Ketua Agensi :Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod (JPR / Disposal Schedule):

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Jadual Pemisahan Rekod Awam ialah satu jadual yang menentukan satu tempoh simpanan bagi sesuatu jenis rekod di sesebuah Jabatan atau Agensi Kerajaan.

Ketua Jabatan dan Ketua Agensi hendaklah menyediakan Jadual Pelupusan Rekod fungsian (Functional Records) jabatan dan mendapat kelulusan Ketua Pengarah Jabatan Arkib Negara.

Bagi kumpulan Rekod Urusan Am (housekeeping records) tindakan pelupusan hendaklah mengikut JPR Am yang disediakan oleh Jabatan Arkib Negara Malaysia.

Sumber
Bahagian 8, Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam, Pekeliling Perkhidmatan Bahagian 5 Tahun 2007, Panduan Pengurusan Pejabat.

No comments:

Post a Comment